Linkbait

Een linkbait is een tool, wizzard, gadget, widget, informatie (bv whitepaper), viral die vanuit een bepaalde invalshoek (grappig, confronterend, vernieuwend, nieuwswaardig, etc.) de aandacht trekt en links en traffic naar uw website genereert omdat mensen het op hun blog, Hyves, Facebook of website plaatsen en een link terug naar de linkbait maken.

De geboorte van een linkbait

We onderscheiden de volgende fasen in de ontwikkeling en begeleiding van een linkbait:

  • Conceptontwikkeling
  • Uitwerking en Uitvoering
  • Seeding
  • Monitoring
  • Evaluatie

Workshop Conceptontwikkeling linkbait

In deze fase ontwikkelen we een concept. Meestal is dit een brainstorm workshop van twee maal een halve dag met betrokkenen en onze medewerkers sterk in conceptcreatie. Middels creatieve denktechnieken zullen we een geschikt linkbait concept ontwikkelen dat voldoet aan het beschikbare budget, doelstellingen en communicatie randvoorwaarden. Ter voorbereiding van deze workshop lezen we ons in en bekijken bestaande linkbait concepten in uw branche.

Uitwerking en Uitvoering

Het linkbaitconcept wordt uitgewerkt en na goedkeuring uitgevoerd. Naar gelang de drager (video, PDF whitepaper, onsite applicatie, applicatie in widget of combinatievorm), en de soort content (quiz of test, tekst, prijsvraag, video, beeld, geluid) wordt de linkbait uitgevoerd door ons in combinatie met een partij uit ons netwerk.

Kosten linkbait

De kosten hiervan zijn van te voren niet duidelijk. Dit kan van een simpele online quiz van €3000,- tot een videoviral van €50.000,-
Zelf kunnen wij videovirals laten maken voor tussen de €10.000 en €25.000 inclusief seeding. Het grote voordeel van videovirals is dat ze naast directe traffic, naamsbekendheid en links ook direct in de Google Universal search zoekresultaten kunnen komen.

Seeding van de linkbait

De linkbait moet onder de aandacht van de doelgroep worden gebracht. Afhankelijk van de drager en de content kan de linkbait verspreid worden middels (online) persberichten, blognetwerken, sociaal media en speciale seeding bloggers, netwerken voor bv. video. Denk ook aan Adwords en Google gadgets in het inhoudsnetwerk.

Seeding doelgroep

De voornaamste doelgroep bestaat uit ‘linkerati’. ‘Linkerati’ zijn mensen met een blog of site die om nieuwtjes verlegen zitten en makkelijk links plaatsen. Ook kan bv een videoviral via netwerken uitgezet worden met een vertoongarantie in de hoop dat het ook elders opgepikt gaat worden.

Kosten seeding

De kosten zijn hier ook weer erg afhankelijk van de gekozen linkbait. Van een uitzet bij bevriende bloggers via pr 2.0 tot aan een online marketingcampagne van een ton. Als richtlijn houden we aan dat voor ongeveer €5.000 een virale video 40.000 keer vertoond kan worden op een netwerk.

Monitoring linkbait

Weer afhankelijk van de vorm en inhoud wordt de prestatie van de linkbait gemonitord. Dit kan bv op de volgende punten:

  • Gebruik en verspreiding linkbait
  • Doorsturen linkbait
  • Inkomende traffic linkbait
  • Extra links en anchor tekst via linkbait

Evaluatie

Op basis van doelstellingen worden de resultaten geëvalueerd en het geleerde meegenomen voor de toekomst. Dit kan erg handig zijn voor vervolglinkbaits.

Meer weten? Neem contact op.

Ja, ik wil sparren

SEO + Google Ads + CRO = meer omzet

Bel met een online marketing specialist.